Антистресанти, Гумати, Стимулятори росту

СТВОРЮЄ МАЙБУТНИЙ ВРОЖАЙ, РОЗКЛАДАЮЧИ ПОЖНИВНІ ЗАЛИШКИ

Збагачує ґрунт мікробіотою та відроджує природну родючість

СИЛЬНЕ НАСІННЯ - ЗАПОРУКА ГАРНОГО ВРОЖАЮ!

Забезпечує макро- та мікроживленням на початкових фазах росту і розвитку рослин.

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ.

Солі гумінових та фульвових кислот виступають антістресантами та стимуляторами росту рослин.