Картопля

Рекомендована технологія застосування препарату

Технологія Обробка бульб Рослини 10-15 см Змикання міжрядь Бутонізація - Початок цвітіння Післяжнивні рештки
Інтенсивна

• Гумат Старт або Гумат LF20 0,8-1 л/т
• Насіння Турбо 1 л/т
• Escort 3 мл/т
• ПМК-У 2 л/га
• ПМК-ЗР 6 л/т

• Антистрес «03» 0,4 л/га
• Бор 150 1 л/га
• Escort 4 мл/га
• ПМК-У 2 л/га

• Фульвімакс 0,4 л/га
• Бор 150 1 л/га
• Escort 4 мл/га
• ПМК-ЗР 2 л/га

Гумат 500 0,3 л/га
Escort 4 мл/га
Бор 150 1 л/га
ПМК-ЗР 2 л/га

ПМК-Д
«Деструкція» 2-3 л/га
додатоково
(азотне добриво: амідна,
нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га
у фізичній масі

Традиційна

• Гумат Старт або Гумат LF20 0,8-1 л/т
• Насіння Турбо 1 л/т
• ПМК-У 2 л/га
• ПМК-ЗР 6 л/т

Гумат Аміно 0,4 л/га
Бор 150 1 л/га
ПМК-У 2 л/га

Гумат Кремній 0,4 л/га
Бор 150 1 л/га
ПМК-ЗР 2 л/га

Гумат LF20 0,4 л/га
Бор 150 1 л/га
ПМК-ЗР 1,5-2 л/га

• Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
• Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
• Пригнічує патогенну мікрофлору
• Збільшує біологічну активність грунту

• Запускає процес проростання бульб
• Стимулює ріст і розвиток коренів
• Підвищує вбирну активність кореневих волосків
• Прискорює появу рівномірних сходів

• Знімає гербіцидне пригнічення
• Підвищує засвоєння макро- та мікроелементів
• Стимулює закладання столонів
• Підвищує стійкість до температурних коливань день/ніч

• Покращує засвоєння макрота мікродобрив
• Покращує ріст і розвиток столонів
• Стимулює фотосинтетичну активність
• Проявляє синергічну дію із фунгіцидами

• Зменшує абортивність зав’язів
• Підвищує стійкість до високих t°
• Стимулює імунну стійкість
• Збільшує розмір бульб і вміст кохмалю