Рiпак

Рекомендована технологія застосування препарату

Технологія Обробка насiння 4-6 листків Стеблування Бутонізація Дозрівання Післяжнивні рештки
Інтенсивна

Гумат Старт або Гумат LF20 0,8-1 л/т
Насіння Турбо 1,0 л/т
Escort 3 мл/т
ПМК-У 2,0 л/га

• Гумат Кремній 0,4 л/га
• Олійний Турбо 1,0 л/га
• Бор 150 1,0 л/га
• Escort 8 мл/га
• ПМК-У 2,0 л/га

• Антистрес 03 0,4 л/га
• Олійний 1,0 л/га
• Бор 150 1,0 л/га
• Escort 5 мл/га
• ПМК-У 2,0 л/га
• ПМК-ЗР 2,0 л/га

• Антистрес 03 0,4 л/га
• Олійний Турбо 1,0л/га
• Бор 150 1,0 л/га
• Escort 5 мл/га
• ПМК-У 1,5-2 л/га
• ПМК-ЗР 2,0 л/га

• Гумат Аміно 0,4 л/га
• ПМК-ЗР 2,0 л/га

ПМК-Д
«Деструкція»
2-3 л/га
+
додатоково (азотне добриво: амідна,
нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га
у фізичній масі

Традиційна

Гумат Старт або Гумат LF20 0,8-1 л/т
Турбо Насіння 1 л/т

• Гумат Аміно 0,4 л/га
• Олійний Турбо 1 л/га
• Бор 150 1 л/га
• ПМК-У 1 л/га

• Гумат Кремній 0,4 л/га
• Олійний Турбо 1 л/га
• Бор 150 1 л/га
• ПМК-ЗР 2 л/га

• Фульвімакс 0,4 л/га
• Олійний Турбо 1 л/га
• Бор 150 1 л/га

• ПМК-ЗР 2 л/га

• Гумат LF20 0,4 л/т
• ПМК-ЗР 2 л/га

• Запускає процес проростання насіння
• Стимулює ріст і розвиток коренів
• Підвищує вбирну активність кореневих волосків
• Прискорює появу дружніх сходів

• Стимулює ріст і розвиток коренів
• Збільшує діаметр кореневої шийки
• Підвищує накопичення цукрів і пластичних речовин
• Покращує перезимівлю

• Підвищує фотосинте- тичну активність
• Покращує стійкість до різких коливань t
• Переводить важкодоступні форми елементів живлення в засвоювану форму
• Зменшує абортацію зав’язів

• Покращує стійкість до високих t
• Стимулює відтік елементів живлення
• Сприяє виповненості стручків
• Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

• Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
• Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
• Пригнічує патогенну мікрофлору
• Збільшує біологічну активність грунту